دسته بندی شرکت های پخش

برای مشاهده لیست شرکت های دسته مورد نظر، کلیک کنید

شرکت های عضو

شرکت پخش محصولات غذایی
شرکت پخش محصولات صنعتی
شرکت های پخش دارویی

شرکت های پخش ...متفرقه

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: ۱۴pt;"><strong><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">چشم انداز انجمن</span>:</strong></span></p> <p class="MsoNormal">- <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ما تشکل غیر انتفاعی و غیر سیاسی فعال در عرصه ی صنعت پخش کالاهای مصرفی پرگردش در کشور هستیم</span>.</p> <p class="MsoNormal">- <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ما تلاش مستمر داریم تا با بهره گیری از دانش و فناوری های نوین و رعایت اخلاق حرفه ای نیاز ذینفعان این صنعت را تامین نماییم</span>.</p> <p class="MsoNormal">- <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ما برای موفقیت اعضای خود در بازار رقابتی و تبدیل شدن انجمن به یکی از بزرگ ترین نهادهای غیر دولتی، رویکردی فعال به افزایش سطح دانش حرفه ای واستفاده از پژوهش های علمی داریم</span>.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: ۱۴pt;"><strong><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ماموریت انجمن</span>:</strong></span></p> <p class="MsoNormal">- <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ما تشکل غیر انتفاعی و غیر سیاسی فعال در عرصه ی پخش کالاهای مصرفی پرگردش در ایران هستیم</span>.</p> <p class="MsoNormal">- <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ما در ارتقاء زنجیره ارزش صنعت پخش در جهت اعتماد آفرینی تامین کنندگان، مشتریان و مصرف کنندگان فعال هستیم</span>.</p> <p class="MsoNormal">- <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ما در صنعت پخش به ارتقای سطح سلامت، سهولت دسترسی و ارتقای کیفیت خدمات برای مشتریان و در نهایت مصرف کنندگان باور کامل داریم</span>.</p> <p class="MsoNormal">- <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ما برای دستیابی اعضای انجمن به رویکردی برای افزایش سطح دانش حرفه ای اعضاء فعال هستیم</span>.</p> <p class="MsoNormal">- <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ما با به کارگیری و بهره مندی از فناوری های نوین و رویکرد به چابکی سازمانی تلاش می کنیم</span>.</p> <p class="MsoNormal">- <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ما رعایت اخلاق حرفه ای را باور داشته و به آن پای بند هستیم</span>.</p> <p class="MsoNormal">- <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ما برای دستیابی به استانداردهای ملی و منطقه ای در عرصه صنعت پخش تلاش داریم</span>.</p> <p class="MsoNormal">- <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ما با همکاری و فعالیت آگاهانه اعضا و به کارگیری توانمندی سرمایه انسانی و حجم عظیم گردش مالی در جهت رسیدن به جایگاه یکی از بزرگ ترین و نامدارترین نهاد های غیر دولتی کشور گام بر می داریم</span>.</p>

شرکت پخش محصولات بهداشتی آرایشی

ارسال پیام به مدیر

پیوندها

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی اهواز
اتاق اصناف اهواز
سازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزستان
معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی دزفول
معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی بهبهان
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان
معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی شوشتر
اقلیم داروی رازی